Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.
Objednávka lektorace knihy Zobrazit větší

Služba, kurz či e-produkt

Objednávka lektorace knihy

180001

Nové

Chcete vydat knihu? Ať už ji chcete nabídnout našemu nakladatelství, či jinému, zadejte ji nejdříve k lektoraci profesionálnímu literárnímu redaktorovi, který ji skutečně celou přečte, zhodnotí po pravopisné i literární stránce, připojí analýzu slovní zásoby z jedinečného programu ArtPorte Text Analyzer v. 3.4® a posoudí, zda, případně jak je vhodné a možné dílo publikovat.

Více informací

849 ks

1 200 Kč

 • Chcete vydat knihu? Ať už ji chcete nabídnout našemu nakladatelství, či jinému, zadejte ji nejdříve k lektoraci profesionálnímu literárnímu redaktorovi, který ji skutečně celou přečte, zhodnotí po pravopisné i literární stránce, připojí analýzu slovní zásoby z námi vyvinutého jedinečného programu ArtPorte Text Analyzer v. 3.4® a posoudí, zda, případně jak je vhodné a možné dílo publikovat.

  U textů, které nedoporučí k publikování, Vám pak poradí, co byste měli do budoucna zlepšit, pokud chcete někdy vydat knihu.

  Cena za lektoraci není cenou za práci lektora, který někdy stráví čtením rukopisu i několik dnů, tuto práci dotujeme. Vzhledem ke stovkám textů, které do nakladatelství přicházejí (až 900 ročně) a protože skutečně kvalitních lektorů není nekonečné množství, je ale nutné nějak omezit jejich počet a základní vstupní poplatek se nám jeví jako nejférovější, odfiltrují se tak např. různé dětské pokusy či začátečnické nápady lidí, kteří to se psaním ve skutečnosti nemyslí vážně.

  Hodnotíme texty beletristické i poezii, ale poezii v knižní formě vydáváme jen pokud jde o skutečně zcela mimořádně kvalitní díla.

  Texty, které neprojdou placenou lektorací, se z kapacitních důvodů nemůžeme vůbec zabývat.

  DŮLEŽITÉ: Po zaplacení částky zašlete text své knihy jako přílohu e-mailu ve formátu programu Word, Open Office či *.txt na email: info@artporte.cz a připište číslo své objednávky. Pro odeslání textu použijte stejný e-mail, jako jste uvedli v objednávce. (Prosíme, nezasílejte nám soubory v pdf. Tento formát komplikuje jak práci lektorů, tak počítačovou analýzu.)

  Lektorace Vám přijde e-mailem, standardně do 14 dnů po provedení platby a zaslání textu.

  Poznámka: Lektoři jsou jen lidé, mohou třeba onemocnět, když už mají dílo téměř dočtené, může se jim něco přihodit v rodině, mohou mít nějaký problém technický a někdy může tedy dojít ke zpoždění (max. 16 dnů, tj. 30 celkem, jinak je nárok na vrácení platby). V takovém případě si můžete kterýkoliv pracovní den mezi 10.00 a 17.30 zavolat o informace ke stavu lektorace na oddělení objednávek, tel.: +420 605 423 164.

  Texty, zaslané do nakladatelství k lektoraci autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány. Nepište nám tedy, prosím, např. po roce, zda někde nemáme Váš text, nearchivujeme je.

  Naše lektorace obsahují:

  1. Počítačovou analýzu provedenou speciálním počítačovým programem ArtPorte Text Analyzer v. 3.4®, který umí:

  1.1. vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.

  1.2. porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).

  1.3. ukázat, jakým způsobem se rozšiřuje v průběhu psaní slovní zásoba autora.

  1.4. vyčíslit slova a fráze, které autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování), z čehož je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.

  1.5. vyčíslit průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v porovnání s trendy psaní současných populárních autorů.

  1.6. pokud používá autor zápis přímě řeči formou SPRÁVNĚ psaných uvozovek (tedy nikoliv nějakých dvojčárek apod.), zobrazit i množství dialogů v textu, z něhož se autor dozví, jak je na tom v porovnání se současnými populárními autory.

  1.7. zobrazit graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy může pomoci do jisté míry určit, jak autor pracuje s dynamikou textu.

  1.8. vypsat seznam frází, které jsou v textu použité vícenásobně a pokud jsou nějak výrazně zvláštní, je možné se zamyslet, zda by je neměl autor či redaktor nahradit jiným souslovím

  2. Dále lektorace obsahuje hodnocení lektora:

  2.1. Zhodnocení pravopisu s příklady nejčastějších chyb.

  2.2. Zhodnocení stylistické kvality a bohatosti textu z hlediska používání literárních figur, popisů a dialogů – s příklady nejčastějších chyb.

  2.3. Zhodnocení ideje, fabule, syžetu, dramatické výstavby textu z hlediska jeho formy, výstavby a dynamiky.

  2.4. Osobní názor lektora na originalitu, literární kvalitu a přínosnost díla.

  2.5. Osobní názor lektora, zda text je, či není publikovatelný, případně zda je publikovatelný pod naší hlavičkou.

  2.6. Kvalifikovaný odhad prodejnosti knihy na českém trhu (jde o empirický odhad – tj. lektor se může mýlit, a i z textu, který odhaduje jako neprodejný, může být bestseller, ale v 95 % případů se naší lektoři většinou trefí do reality s přesností na stovky i desítky kusů).

  3. E-mail, který vám zašleme, obsahuje v úvodu rezultát redakční rady:

  3.1. Pokud je výsledkem lektorace doporučení k vydání nákladem vydavatelství, je autorovi nabídnuta standardní nakladatelská smlouva[1]. Lektor doporučí k vydání pouze takové texty, které odhaduje jako dobře prodejné a/nebo mimořádně literárně kvalitní. V případě zcela výjimečně kvalitních autorů je možná i dlouhodobá nakladatelská smlouva[2].

  3.2. Pokud lektor zhodnotí text jako vhodný k vydání v našem nakladatelství, ale pravděpodobně málo prodejný či jen mírně nadprůměrný (pokud jde o literární kvalitu), je autorovi nabídnuta podmíněná nakladatelská smlouva[3] a/nebo nakladatelská smlouva na elektronické vydání[4].

  3.3. U děl, která lektor nedoporučuje publikovat vůbec, je v závěru lektorace několik rad autorovi, co by měl do budoucna zlepšit, jakým směrem napnout své úsilí, pořád však má možnost nechat si u nás vyrobit knihu vlastním nákladem (viz Jak vydat knihu, bod 5).

  Poznámky:

  [1] Standardní nakladatelská smlouva je smlouva na poskytnutí licence na vydání jednoho konkrétního díla až do nákladu 300.000 výtisků. Autor dostává 5 % z DPC[6] bez DPH [7] do 1.000 ks prodaných výtisků, 6 % od 1.001 ks do 2.000 ks prodaných výtisků a dále honorář stoupá s každým tisícem až do 23 % od 18.000 ks výše. Autor dostává 5 autorských výtisků, další si může odkoupit za 50 % DPC[6]. Kniha vyjde dle edičního plánu do jednoho roku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:20.

  [2] Dlouhodobá nakladatelská smlouva je individuálně přizpůsobená smlouva pro konkrétní mimořádně kvalitní autory, která vymezuje vzájemnou spolupráci autora s nakladatelstvím v horizontu až deseti let, umožňuje vyplácení záloh na rozepsaná díla, hrazení tvůrčích a studijních pobytů a vytváření dalších vhodných podmínek pro autorovu další tvorbu. Autora pak po tuto dobu zavazuje k publikování jeho rozsáhlejších děl v nakladatelství. Jde o výjimečné smlouvy, kterých dosáhnou jen cca 3 % autorů.

  [3] Podmíněná nakladatelská smlouva se liší od standardní pouze tím, že si autor předem odkoupí 95 % základního nákladu (tj. např. 950 ks z 1000 ks) za výrobní cenu[5]. Tyto knihy jsou pak jeho majetkem a nakladatelství je pro něj přeprodává (autor je nemusí odebrat fyzicky, ale knihy mohou jít přímo do knihkupectví a distribucí). V případě, že je text nad očekávání úspěšný, přebere financování dotisků nakladatelství. Ze základního nákladu (většinou 1000 ks) pak autor dostává až 40 % z DPC[6], což mu v případě prodeje základního nákladu vytvoří výrazně vyšší zisk (dvoj- až trojnásobek), než by obdržel z prodeje základního nákladu na honorářích v případě standardní nakladatelské smlouvy. Kniha vyjde do 2 měsíců od schválení do tisku. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:8.

  [4] Smlouva na elektronické vydání je smlouva na oficiální publikování díla formou e-knihy (pod nakladatelským ISBN[8], tedy vydání registrované v knihovnických informačních systémech, např. v Národní knihovně). Autorský honorář se odvíjí od dohodnuté DPC[6] a většinou činí od 50 % výše. Text vyjde přibližně do dvou měsíců ve formátech pdf, e-pub, azw a mobi. Pravděpodobnost, že vám bude nabídnuta tato smlouva, je zhruba 1:3.

  [5] Výrobní cena v případě podmíněné nakladatelské smlouvy je cenou za tisk + nakladatelské práce, které jsou v tomto případě dotovány nakladatelstvím slevou 50–75 %.

  [6] DPC je doporučená prodejní cena, z níž se vypočítávají autorské honoráře či podíly z prodejů. Jde o „pevnou cenu“, nebere se tedy ohled na případné slevy, akční ceny a podobně, s nimiž může být kniha prodávána u konkrétních knihkupců, distributorů a e-shopů.

  [7] DPH je daň z přidané hodnoty, kterou nakladatelství, distributor či knihkupec odvádí státu. U knih činí 10 %, u e-knih 21 %.

  [8] ISBN je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Vydání knihy (ale i e-knihy) s ISBN je oficiálním vydáním, registrovaným např. v Národní knihovně a dalších národních i mezinárodních knihovnických a knihkupeckých systémech. ISBN dnes slouží i ke generování čárového kódu, bez nějž je dnes kniha v knihkupectvích prakticky neprodejná.

1Další produkt ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: