Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Category

Category

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu ArtPorte.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti ArtPorte s.r.o., IČ: 05481121, (dále jen „prodávající“), na adrese www.ArtPorte.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Pravidla plateb:

On-line platba předem (např. platební kartou.) musí být provedena do jedné hodiny od potvrzení objednávky, jinak se platební brána uzavře a platební údaje přestanou být platné. Bankovní převod musí být uskutečněn do 7 dnů.

Nezaplacené objednávky nemusíte mazat, ani nám kvůli nim psát a odvolávat je, po čase se smažou automaticky. Mezitím můžete klidně objednávat dál, nikoho nijak nepenalizujeme.

Pouze, pokud byste si nepřevzali zboží na dobírku a vrátilo se nám, můžeme po vás v budoucnu požadovat potvrzení objednávky, pokud by se to stalo vícekrát, můžeme vaši adresu zablokovat.

Obsah:

A. Ochrana osobních údajů

B. Obchodní podmínky

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

E. Dodací podmínky a platební podmínky

F. Poštovné a balné Česká republika

G. Poštovné a balné do zahraničí

H. Reklamace vad zboží kupujícím

I. Bezpečnost

J. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

K. EET

L. Závěrečná ustanovení

A. Ochrana osobních údajů

1. Veškerý internetový platební styk probíhá přes společnost ThePay, licencovanou instituci Evropského měnového institutu (EMI) České národní banky. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

2. Prodávající nezasílá zákazníkům žádné nabídky, reklamy, upozornění ani jiné spamy, vyjma informací o průběhu doručování aktuální objednávky a vyjma bezplatného občasníku – newsletteru prodávajícího, který chodí pouze těm zákazníkům, kteří si jeho odběr v průběhu objednávky objednali.

3. Údaje při registraci slouží výhradně pro účely fakturace, (ke každému nákupu si můžete ve svém účtu v sekci Přehled objednávek stáhnout či vytisknout automaticky vystavenou fakturu), cizincům pak k uplatnění nároku na odpočet DPH.

4. Kompletní data registrace jsou uloženy v kódované formě výlučně na externím serveru, prodávající je neposkytuje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

5. Data slouží pro vyčíslení celkového počtu objednávek a stažení sloužícím pro statistiky Ministerstva kultury, které je prodávající povinen poskytovat ze zákona. Data, která nejsou nutná pro registraci (tj. nejsou označena červenou hvězdičkou) slouží výlučně pro interní anonymní statistiku, která je určena pro vylepšování služeb zákazníkům.

6. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele internetového obchodu na e-mailové adrese objednavky@ArtPorte.cz

7. Registrací na stránkách internetového obchodu ArtPorte.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu ArtPorte.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu platných zákonů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

B. Obchodní podmínky

8. Prodávající nabízí na stránkách www.ArtPorte.cz knihy, e-knihy, periodické a neperiodické publikace, vzdělávací akce (viz bod č. 13), specializované účetnické služby, software, on-line softwarové služby a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).

9. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není níže stanoveno jinak.

10. Ceny uvedené na www.ArtPorte.cz jsou ceny konečné a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné v případě fyzických zásilek (nikoliv u e-knih apod.).

11. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

13. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost ArtPorte s.r.o.

13.1. Termíny a ceny vzdělávacích akcí uveřejňuje prodávající na svých internetových stránkách www.ArtPorte.cz.

13.2. Cena vzdělávací akce je pro daný termín pevně stanovená, avšak prodávající si vyhrazuje právo změnit ji z důvodů vis maior (změna DPH, kurzu cizí měny apod.).

13.3. Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují: výuku dle osnovy; materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce); vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

13.4. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů. Pokud bude vzdělávací akce zrušena prodávajícím, platí bod č. 25.

13.5. Pokud v průběhu vzdělávací akce získá účastník akce od jiných účastníků či lektorů informace o z autorského hlediska individuálních, konkrétních a originálních tématech, idejích, fabulích či faktech, zavazuje se uchovat je v tajnosti, nezneužít jich k vlastní tvorbě, a k náhradě škody, která by mohla ostatním účastníkům, lektorům či prodávajícímu vzniknout v důsledku jím zapříčiněného zveřejnění, autorského, obchodního či jiného využití takových informací.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

14. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.ArtPorte.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

15. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

16. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

17. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku fyzického zboží na dobírku a předem zaplacenou objednávku fzického zboží lze zrušit pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit příslušným formulářem, e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Nezaplacené objednávky virtuálního zboží není třeba rušit, po čase se zruší. Zaplacené objednávky virtuálního zboží nelze zrušit, protože jsou vyřizovány a doručovány automaticky v řádu vteřin.

18. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

19. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

20. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

21. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému ArtPorte.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

22. Kupující má právo dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, jak zaslaného, tak odebraného osobně. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

23. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

24. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku v případech fyzicky dodaných audio, video a audiovizuálních nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal, dále lektorací, novin, periodik, časopisů a e-knih a dalších datových souborů a přístupových kódů k poskytovaným softwarovým službám dodaných prostřednictvím internetu a e-mailu.

25. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 14 dnů od dodání čísla bankovního účtu kupujícího.

26. Kupující vzdělávací akce je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

26.1. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu účtován storno poplatek dle typu vzdělávací akce:

26.1. V případě akcí, které netrvají souvisle déle jak 24 hodin (např. dvouměsíční kurz po dvou hodinách týdně), bude činit storno poplatek:

26.1.1. Do 1 měsíce před zahájením akce 5 % ze zaplacené ceny.

26.1.2. Do 14 dnů před zahájením akce 20 % ze zaplacené ceny.

26.1.3. Do 7 dnů před zahájením akce 35 % ze zaplacené ceny.

26.1.4. Do 2 dnů před zahájením akce 50 % ze zaplacené ceny.

26.2. V případě akcí, které trvají souvisle déle než 24 hodin, bude činit storno poplatek:

26.2.1. Do 2 měsíců před zahájením akce 5 % ze zaplacené ceny.

26.2.2. Do 1 měsíce před zahájením akce 15 % ze zaplacené ceny.

26.2.3. Do 14 dnů před zahájením akce 30 % ze zaplacené ceny.

26.2.4. Do 7 dnů před zahájením akce 50 % ze zaplacené ceny.

E. Dodací podmínky a platební podmínky:

27. Dodací lhůta:

27.1. Lhůta k odeslání u zboží na skladě činí zpravidla max. pět pracovních dnů od obdržení objednávky (většinou do druhého dne), doručení obvykle probíhá do druhého dne po odeslání (max. do pěti pracovních dnů). Celková dodací lhůta tedy obvykle činí 3 pracovní dny (maximálně 10 pracovních dnů).

27.2. Dodací lhůta k odeslání u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, činí max. deset pracovních dnů. Celková dodací lhůta tedy činí max. 15 pracovních dnů (obvykle 8 pracovních dnů).

27.3. Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

28. Způsob dodání:

28.1. Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.

28.2. Obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě prostřednictvím systému ThePay.

28.3. E-mailem, obsahujícím odkaz ke stažení či lektoraci.

25.6. Zvláštní službou je lektorace textu. Lektorace je standardně zasílána do 14 dnů od obdržení textu. Protože je však závislá na práci jednoho konkrétního lektora, jemuž byl text zadán a který zvláště v případě rozsáhlejších textů může strávit čtením díla i mnoho dnů, a může např. onemocnět a podobně, může výjimečně dojít ke zpoždění ve vypracování lektorace. Autor se může kdykoliv informovat na stav zpracování lektorace na tel.: +420 602 667 821 (pracovní dny 10.00–17.00). Pokud by nebyla lektorace vypracována ani do jednoho měsíce od zaslání textu, má zákazník nárok na plné vrácení platby, a to bez prodlení.

28.4. Společnost ArtPorte, s.r.o. neprovozuje kamenný obchod, osobní odběr není možný.

F. Poštovné a balné Česká republika

29. Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 92 Kč.

30. Způsob platby:

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

30.1. dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)

30.2. platba prostřednictvím platebního systému ThePay (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)

31. Ke každé objednávce je automaticky vystaven platební doklad, který je možno si stáhnout či vytisknout z internetu na adrese: https://ArtPorte.cz v sekci: Můj účet / Přehled objednávek ve formátu pdf.

G. Poštovné a balné do zahraničí

32. Při platbě do zahraničí bude částka 92 Kč navýšena o rozdíl mezi touto částkou a částkou, účtovanou Českou poštou za zboží dopravené do zahraničí ve výši dle aktuálního ceníku České pošty (viz ZDE). Dále platí body z písmena F.

H. Reklamace vad zboží kupujícím.

33. Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

34. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

35. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

36. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

telefonicky na čísle +420 602 667 821

na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@ArtPorte.cz

poštou na adresu sídla prodávajícího: ARTPORTE s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Společnost ArtPorte s.r.o. neprovozuje kamenný obchod, osobní reklamace není možná.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady a v případě zaslání reklamace poštou doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

I. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu ArtPorte.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

J. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li jej o to písemnou formou či e-mailem. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

Texty, zaslané do nakladatelství k lektoraci autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány. Nepište nám tedy, prosím, např. po roce, zda někde nemáme Váš text, nearchivujeme je.

Naše stránky používají tzv. cookies – na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho návštěvník stránek nevypne. Více informací naleznete na stránce: cookies.

K. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. Doklady EET jsou automaticky generovány platovou bránou Thepay.

U dobírek je účtenka věcí dodavatele (např. Česká pošta).

L. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory lze řešit i mimosoudně.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. ledna 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.