Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Category

Category

Chief at Editor Professional 2017 - základní instalace

Nové

Windows aplikace pro literární analýzu textu a odhad slovní zásoby. Verze Professional umí zpracovat texty do 1 500.000 znaků včetně mezer.

Kliknutím na obrázek vlevo si můžete prohlédnout vzor analýzy.

Před použitím programu si přečtěte návod (viz níže).

Program je funkční 7 dní. Funkčnost programu prodloužíte zakoupením a aktivováním časové licence.

Více informací

988 ks

150 Kč

 • Windows aplikace pro literární analýzu textu a odhad slovní zásoby. Umí zpracovat texty  do 1 500.000 znaků včetně mezer.

  Program je plnně funkční 7 dní od prvního spuštění programu. Potom lze licenci prodloužit o další měsíc, půl rok nebo rok.

  Program je vytvořen pro verze Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

  Co je v této verzi nového?

  Program běží pod Windows, lze jej tedy spouštět opakovaně, dokud nevyprší časová licence.

  Základní časová licence je nastavena na 24 hodin, lze ji však prodloužit na měsíc, půlrok nebo rok.

  Výstup z programu je přehlednější.

  Programem jsme analyzovali všechna díla Karla Čapka a zjistili jsme, že v nich použil přesně 27 118 slov. V tomto směru jsme první, kdo toto přesně zjistil.

  V nové verzi programu můžete výsledky své analýzy porovnat s několika českými i světovými autory. Například s V. Vančurou, Boženou Němcovou, Jaroslavem Haškem, Victorem Hugem, Julesem Vernem a dalšími.

  Zdokonalili a zpřesnili jsme analýzu frází a sousloví.

  Je vylepšená základní databáze slov a výsledky jsou nyní přesnější.

  Kliknutím na obrázek vlevo nahoře si můžete prohlédnout, jak bude analýza vypadat.

  Před použitím programu si přečtěte návod (viz níže).

  Tento program byl vyvinut v průběhu několika let a ve spolupráci s velkými nakladatelskými domy na základě analýzy několika set textů českých autorů a poskytne Vám základní odpovědi na otázky, které zajímají jak většinu autorů, tak redaktorů, literárních kritiků a dalších lidí, kteří se zabývají problematikou struktury literárního díla.

  Program je určen prioritně pro analýzu beletristických textů, tedy, jak se říká v anglosaských zemích: fiction, v případě textů odborných, tedy non-fiction či poezie může být sice analýza v některých částech zajímavá, ale jiné její výsledky nebudou mít pro daný žánr žádný smysl.

  Co všechno Chief at Editor Professional 2017 umí?

  1. Chief at Editor Professional 2017 umí zpracovat texty až do 1 500.000 znaků včetně mezer.

  2. Chief at Editor umí vyčíslit všechny základní věci, s nimiž se setkáte třeba i ve Wordu, jako je např. celkový počet slov, ovšem na rozdíl od něj navíc i bez ohledu na skloňování, přičemž také umí text pročistit – odstraňuje tedy například zdvojené mezery, a na rozdíl od Wordu nezapočítává do slovní zásoby pomlčky, číslice a podobně.

  3. Jeho ojedinělou funkcí je však především to, že umí vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.

  4. Program umí rozpoznávat nejčastější překlepy a započítat je jako výskyt správného slova.

  5. Chief at Editor umí též porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).

  6. Dále text rozdělí na čtyři základní části, na nichž ukáže, jakým způsobem se rozšiřuje v průběhu psaní slovní zásoba autora, plus odhadne dle námi vyvinutých algoritmů slovní zásobu autora, u delších textů s přesností až na 97–100 %.

  7. Náš program umí vyčíslit slova, která autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování) a to:

  7.1. výskyty častější než čtyřprocentní – v nichž pochopitelně budou hlavně různé spojky, předložky apod., ale pokud by mezi nimi byly nějaké jiné slovní druhy, může to ukazovat na nepřiměřené nadužívání takových slov.

  7.2. výskyty mezi 1 % až 4 %, z nichž je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.

  8. Dále Chief at Editor vyčíslí průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v tom, že v populární literatuře je dnes u úspěšných autorů zřejmá tendence požívat spíše věty (souvětí) do cca 10 až 13 slov, zatímco dlouhá souvětí, třeba na stránku, či dvě, již současní čtenáři vnímají jako příliš dlouhá. Samozřejmě nemluvíme o experimentálních textech typu Jamese Joyce či Bohumila Hrabala, psaní ve stylu „proudu vědomí“ apod.

  9. Pokud používá autor zápis přímě řeči formou SPRÁVNĚ psaných uvozovek (tedy nikoliv nějakých dvojčárek, zdvojených apostrofů apod.), zobrazí náš program i množství dialogů v textu a jejich poměr k ostatnímu vyprávění. (Přiměřené množství dobrých dialogů je dnes zvláště pro čtenářky záladním impulsem, zda knížku koupí, nebo ne.)

  10. Graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy vám může pomoci určit do jisté míry, jak autor pracuje s dynamikou textu – obecně vzato: v těch částech textu, které zobrazují (v aristotelovsky chápané dramatické klenbě) dynamičtější místa (tj. např. kolize či krize – finále díla), by mělo být v současnosti větší množství odstavců (tedy vyšší sloupec).

  11. Chief at Editor vyhledá a vypíše seznam frází, které jsou v textu použité více jak desetkrát a pokud jsou nějak výrazně zvláštní, je možné se zamyslet, zda by je neměl autor či redaktor nahradit jiným souslovím.

  Na vývoji programu dále pracujeme a v nejbližších měsících bude doplněn o další funkce, užitečné jak pro autory, tak pro redaktory.

  Nesmíte zapomínat, že jde o počítačovou analýzu, náš program se sice umí učit a vyvíjet, ale obsah textu jako takový samozřejmě „nechápe“. Proto:

  Pokud je zadaný text kratší než 30.000 znaků včetně mezer, což přibližně odpovídá 6.000 slov a tedy zhruba 22 normostranám (tj. povídka, či kraťoučká novela), bude odhad slovní zásoby autora jen velmi přibližný, protože program nemá dostatek slovního materiálu od autora a musí se více opírat o obecné statistiky. U textů nad 150.000 znaků včetně mezer (tj. cca 25.000 slov, respektive asi 85 normostran), lze brát výsledky jako již téměř stoprocentně přesné (97 až 100 %).

6Další produkt ve stejné kategorii