Category

Category

Pouze online

Chief at Editor Professional

Nový produkt

Program pro literární analýzu textu a odhad slovní zásoby. Umí zpracovat texty do 600.000 znaků včetně mezer. (Pro texty do 100.000 znaků je zde levnější Chief at Editor Standard.)  (Stará verze)

Před použitím programu si přečtěte návod (viz níže).

Po zaplacení Vám přijde kód, který použijete na stránce:

Chief at Editor v. 3.2. – analýza

Více informací

300 Kč

 • Chief at Editor je program pro literární analýzu textu a odhad slovní zásoby. Umí zpracovat texty do 600.000 znaků včetně mezer. (Pro texty do 100.000 znaků si zakupte levnější kód na Chief at Editor Standard.)

  Kliknutím na obrázek vlevo nahoře si můžete prohlédnout, jak bude analýza vypadat.

  Před použitím programu si přečtěte návod (viz níže).

  Po zaplacení Vám přijde na Váš e-mail kód, který použijete na stránce:

  Chief at Editor v. 3.2. – analýza

  Tento program byl vyvinut v průběhu několika let a ve spolupráci s velkými nakladatelskými domy na základě analýzy několika set textů českých autorů a poskytne Vám základní odpovědi na otázky, které zajímají jak většinu autorů, tak redaktorů, literárních kritiků a dalších lidí, kteří se zabývají problematikou struktury literárního díla.

  Program je určen prioritně pro analýzu beletristických textů, tedy, jak se říká v anglosaských zemích: fiction, v případě textů odborných, tedy non-fiction či poezie může být sice analýza v některých částech zajímavá, ale jiné její výsledky nebudou mít pro daný žánr žádný smysl.

  Pro jednorázové použití tohoto programu je třeba si zakoupit kód. Kód Vám přijde po obdržení platby e-mailem.

  Co všechno Chief at Editor umí?

  1. Chief at Editor Professional umí zpracovat texty až do 600.000 znaků včetně mezer. (Pokud chcete analyzovat texty jen do 100.000 znaků, zakupte si levnější kód do Chief at Editor Standard na http://artporte.cz/e-shop/domu/32-chiefateditor-standard.html

  2. Chief at Editor umí vyčíslit všechny základní věci, s nimiž se setkáte třeba i ve Wordu, jako je např. celkový počet slov (bez ohledu na skloňování) a podobně, přičemž ovšem umí text pročistit – odstraňuje tedy například zdvojené mezery, a na rozdíl od Wordu nezapočítává do slovní zásoby pomlčky, číslice a podobně.

  3. Jeho ojedinělou funkcí je však především to, že umí vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.

  4. Program umí rozpoznávat nejčastější překlepy a započítat je jako výskyt správného slova.

  5. Chief at Editor umí též porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).

  6. Dále text rozdělí na čtyři základní části, na nichž ukáže, jakým způsobem se rozšiřuje v průběhu psaní slovní zásoba autora, plus odhadne dle námi vyvinutých algoritmů slovní zásobu autora, u delších textů s přesností až na 97–100 %.

  7. Náš program umí vyčíslit slova, která autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování) a to:

  7.1. výskyty častější než čtyřprocentní – v nichž pochopitelně budou hlavně různé spojky, předložky apod., ale pokud by mezi nimi byly nějaké jiné slovní druhy, může to ukazovat na nepřiměřené nadužívání takových slov.

  7.2. výskyty mezi 1 % až 4 %, z nichž je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.

  8. Dále Chief at Editor vyčíslí průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v tom, že v populární literatuře je dnes u úspěšných autorů zřejmá tendence požívat spíše věty (souvětí) do cca 10 až 13 slov, zatímco dlouhá souvětí, třeba na stránku, či dvě, již současní čtenáři vnímají jako příliš dlouhá. Samozřejmě nemluvíme o experimentálních textech typu Jamese Joyce či Bohumila Hrabala, psaní ve stylu „proudu vědomí“ apod.

  9. Pokud používá autor zápis přímě řeči formou SPRÁVNĚ psaných uvozovek (tedy nikoliv nějakých dvojčárek, zdvojených apostrofů apod.), zobrazí náš program i množství dialogů v textu a jejich poměr k ostatnímu vyprávění. (Přiměřené množství dobrých dialogů je dnes zvláště pro čtenářky záladním impulsem, zda knížku koupí, nebo ne.)

  10. Graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy vám může pomoci určit do jisté míry, jak autor pracuje s dynamikou textu – obecně vzato: v těch částech textu, které zobrazují (v aristotelovsky chápané dramatické klenbě) dynamičtější místa (tj. např. kolize či krize – finále díla), by mělo být v současnosti větší množství odstavců (tedy vyšší sloupec).

  11. Chief at Editor vyhledá a vypíše seznam frází, které jsou v textu použité více jak sedmkrát a pokud jsou nějak výrazně zvláštní, je možné se zamyslet, zda by je neměl autor či redaktor nahradit jiným souslovím.

  Na vývoji programu dále pracujeme a v nejbližších měsících bude doplněn o další funkce, užitečné jak pro autory, tak pro redaktory apod.

  Nesmíte zapomínat, že jde o počítačovou analýzu, náš program se sice umí učit a vyvíjet, ale obsah textu jako takový samozřejmě „nechápe“. Proto:

  Pokud je zadaný text kratší než 30.000 znaků včetně mezer, což přibližně odpovídá 6.000 slov a tedy zhruba 22 normostranám (tj. povídka, či kraťoučká novela), bude odhad slovní zásoby autora jen velmi přibližný, protože program nemá dostatek slovního materiálu od autora a musí se více opírat o obecné statistiky. U textů nad 150.000 znaků včetně mezer (tj. cca 25.000 slov, respektive asi 85 normostran), lze brát výsledky jako již téměř stoprocentně přesné (97 až 100 %).

  Návod k použití programu Chief at Editor:

  1. Spočítejte si v nějakém textovém editoru, který to umí (např. Wordu, Open Office apod.) celkový počet znaků textu VČETNĚ mezer.

  2. U textů do 100.000 znaků si zvolte verzi Standard, u textů od 100.000 znaků do 600.000 znaků si zvolte verzi Professional.

  3. U textů nad 600.000 znaků je možno si objednat indivduální zpracování po předběžné dohodě na tel.: 606 493 343

  4. Kupte si kód. Kódem bude číslo vaší objednávky, jejíž potvrzení vám přijde e-mailem. Kód bude funkční až po zaplacení objednávky (příp. připsání peněz na účet v případě bankovních převodů).

  5. Přejděte na stránku: Chief at Editor v. 3.2. – analýza

  6. Vložte kód, napište svůj e-mail a a vkopírujte text do příslušného pole

  7. V závislosti na délce textu může analýza textu trvat od několika vteřin až do maximálně několika (2–4) minut.

  8. Výsledek se vám jednak zobrazí v prohlížeči a zároveň vám bude kopie odeslána na váš e-mail.

  Přejeme vám, aby se pro vás stal náš program oblíbeným kolegou a inspirativním přítelem!

  Ochrana soukromí a autorských práv:

  Program Chief at editor provádí analýzu textů on-line, přičemž během tohoto procesu nikde neukládá žádné vložené texty ani jako celek, ani jejich názvy, části či použité fráze. Žádný programátor ani nikdo jiný si nemůže nikde analyzovaný text ani jeho části přečíst. Není tedy možné žádné zneužití autorských textů.

4Další produkt ve stejné kategorii